Profile photo of Barend

by

Vaste beleid oor die Bybel broodnodig vir die NG kerk se oorlewing

January 12, 2013 in Uncategorized

Ek was in ’n klein redenasietjie betrokke op die wêreldwye web. Ek het ’n probleempie  met arrogansie. Nou wag ek nog steeds vir antwoorde en wend my nou maar tot hier, tot my ou bloggie. Nie omdat ek glo dat ek iets gaan wys word nie. Meer om my frustrasie te laat blyk. Om uiting te gee daaraan. Om stoom af te blaas.

 

Die onderwerp ter sprake is die Nederduitse Gereformeerde Kerk. My kerk. Die NG kerk waarvoor ek baie lief is en wat ek nooit sal los nie. Die NG kerk en die Bybel. Nou is dit geen geheim nie dat, binne die NG kerk is die lidmate se getalle besig om te krimp. Jaar na jaar. Die geleerde manne en vroue het baie duidelike teorieë hieroor. Dis emigrasie. Dis sekularisasie. Dis die kerk in sy huidige vorm met ’n dominee met 700 lidmate werk nie. Dis huiskerke is die antwoord. Dis dit en dis dat en dis alles en nog wat.

 

Maar nou wil ek dit in baie reguit, duidelike terme vir al die groot geleerde mense en al die ander ook stel. Ek is maar ook vandag, wat die dominee in my kinderjare lief was om te noem, ’n DDT-Christen. Ja, daardie gevaarlike gifstof wat so baie dinge vernietig het. Maar vir dominee het DDT ’n spesiale simboliek gehad, wat hy graag verduidelik het. Die DDT staan vir ‘doop’, ‘dood’ en ‘trou’. Dit is die soort Christen wat bitter min kerk toe kom. Hulle is daar as dit tyd is vir dope, begrafnisse en troues. En die res van die tyd is hulle plekkies leeg in die kerkbanke. Elke af en toe preek dominees oor swak kerkbywoning, en so baklei dominee dan effektief met die arme mensies wat wel nog daar rond sit. Die wat dit moet hoor is nie daar nie. Hulle lees hulle koerant. Hulle slaap babalasse af en speel suduko.

 

Nou in my geval is dit so dat ek bitter graag aktief by ’n kerk betrokke sal wil wees. Kerk is pret. Jy sien mense. Jy kan lekker sing. Die Christelike tradisie het van die heel mooiste musiek opgelewer (en nou praat ek van KERKMUSIEK, nie ‘gospel’ nie). Mens kry gratis tee en soms selfs kos, en as jy voel jy wil vir ’n slaggie die wêreld red, dan bied jy jou dienste aan by die basaar en samel geld in vir al die behoeftige kinders. En dis so wonderlik want wat die kerk vir welsyn doen is ongeëwenaar. Die wêreld het die kerk nodig, want die kerk gee om. Maar hier is die ding. Die ding wat maak dat ook ek liewer vlug. Die ding is, die kerk verwar my. Ek gaan nie kerk toe nie want die kerk verwar my. En ek is nie die enigste een nie.

 

Daar is ’n rede hoekom mense so lief is vir Angus Buchan. En die rede is dat oom Buchan nie soos een is wat op warm kole loop nie. Hy staan stil. Hy staan by sy storie. Vir Buchan is die Bybel die waarheid en die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie. Dis hoekom hy homoseksualiteit verwerp. Ek is redelik seker dat hy ook gehoor gee aan die oproep dat vroue nie mag preek nie. Dat die vrou moet stilbly in die erediens. En die Bybel is die groot onveranderlike in sy lewe en hy glo so moet dit vir alle mense wees.

 

Nou, ek kan nie heeltemal met oom Angus saamstem nie. Ek kan sy preke luister en geniet en ek kan daaruit neem wat ek wil, maar ek is krities oor enige ding wat gesê word. Maar as daar een ding is wat ek begeer, bo alles begeer en bewonder, dan is dit hierdie ding dat Buchan so standvastig is in sy uitsprake. Jy weet presies waar jy met hom staan. Hy wyk nie. Hy verander nie sy storie as iemand nie met hom saamstem nie. Ek wens, ek begeer dat dit eendag ook so in my eie kerk, met ons eie predikers en lidmate, sal wees.

 

Natuurlik moet Christene kan aanpas en verander. Maar my probleem is dat mense verwar word met dit wat in die kerke aan die gang is.

 

Ja, so raak ek toe in hierdie redenasietjie betrokke en ek wys die betrokke heer daarop dat die kerk lekker Bybel tango hou. Nee Barend, dis nie waar nie, gaan lees jy maar self die duidelike, ondubelsinnige uitsprake van die NG kerk oor die Bybel. Nou, vir diegene wat nie weet nie, die NG kerk het sedert 1986 al verskeie verslae en aanvullings tot daardie verslae oor die Bybel die lig laat sien. By die laaste sinode in 2011 is daar opsommend oor al die verslae geskryf. Maar die mees verwarrendste, mees dubbelsinnige, mees onsamehangende snert wat ek al in my hele lewe nog gelees het staan in daardie sinodestuk. Dit is asof die skrywers daarvan net een doel voor oe gehad het, en dit is om jou as leser te mislei.

 

So word daar byvoorbeeld eers gesê dat die Bybel BETROUBAAR is. Nou, soos ek die woord betroubaar verstaan, beteken dit ek kan die Bybel vertrou. Ek kan vertrou dat die skrywers van die Bybel NET waarhede kwytraak in die Bybel. Dat uitsprake daarin vervat oor die verlede, die natuur en die werklikheid, vertrou kan word. En tog, net verder aan, word daar dan gesê dat die Bybel nie “as ’n eksakte handboek vir historiese of wetenskaplike kennis” gelees moet word nie. So is dit nou betroubaar, of is dit nou nie?

 

Dan gaan dit en sê dat die Bybel DUIDELIK is. Maar net verder aan is dit ’n ander storie. Dan weer word daar gesê dat nee, “die hele Bybel [nie] so maklik is om te verstaan dat enige mens selfstandig en onmiddelik alles daarin kan begryp nie”. So is die Bybel nou duidelik, of is dit nou nie duidelik nie? As dit duidelik is, vir wie is dit dan duidelik? Duidelik is dit dan nie duidelik vir enige mens nie, maar vir wie dan? Moet ek dit dan nou nog waag om Bybel te lees? Watter kwalifikasies en vereistes moet ek eers aan voldoen voordat ook ek die Bybel ‘selfstandig’ kan ‘begryp’?

 

En dan word daar ook gesê, nee, die Bybel is VOLDOENDE. Maar net ’n entjie aan is dit van nee dat “die Bybel [nie] vir ons die volle kennis oor alle aspekte van die werklikheid gee sodat geen verdere menslike kennis of navorsing nodig is nie”. En in hierdie geval ontstaan die vraag dus, is die Bybel dan nou REGTIG voldoende, of is dit nou nie voldoende nie? As dit voldoende is, hoekom is ‘verdere menslike kennis’ dan nou nodig?

 

Uiteindelik, na al die ronddobber, word daar dan verklaar oor al die verslae en aanvullende stukke oor die Bybel sedert 1986, dat “die Algemene Sinode dit as riglyne (eerder as standpunte) goedkeur wat daarop dui dat die Algemene Sinode oor hierdie saak nie meer so sterk werk met vaste, dogmatiese uitsprake nie”.

 

En met hierdie niksseggende stuk misleiding is daar dan gepoog om my stil te maak. En as ek nog bang was vir al hierdie godsgeleerdes met al hulle se baie tale wat hulle kan lees (al kan ek die tale van mense en engele praat, maar ek het nie liefde nie . . .), dan het ook ek seker maar teruggesit en ogies toegeknyp en gesluk, maar ek weier. Die waarheid is ons het geen beleid oor die Bybel in die NG kerk nie. In die Algemene Sinode se eie woorde, het ons geen ‘standpunt’ nie. Die een dag funksioneer die Bybel as ‘geskiedenis’, die ander dag is dit eerder ‘heilsgeskiedenis’ as ware ‘geskiedenis’. Die een dag word beleid daaruit geformuleer en word teksverse soos bewysstukke uitgestal oor hoekom die wind nou waai soos hy waai, vir jou om te ‘verstaan’, maar net die volgende dag mag jy dalk hoor dat jy nie regtig bevoeg genoeg, nie Christen genoeg is om die Bybel te verstaan nie. Die een dag sê ons die Bybel bevat ‘historiese feite’. Die volgende dag is dieselfde goet eerder ‘spirituele waarhede’ en moet ons tog nooit die ‘konteks’ vergeet by die lees daarvan nie. Want sekere gedeeltes van die Bybel se betekenis verander mos handomkeer as gevolg van die ‘konteks’. Vir ander dele is ‘konteks’ natuurlik minder deurslaggewend. So lyk dit.

 

Maar, kan ons, as Christene, nie maar eerder vir ’n slag bietjie eerlik begin word nie? Hierdie situasie van die NG-kerk se hantering van die Bybel het beslis al negatief ingewerk op my eie menseverhoudinge. En as dit met my gebeur het, dan het dit met andere ook al gebeur. Want die feit is ons weet self nie waar ons staan nie. Ons weet nie wat ons glo nie. Ons raai, en dan vertel en verwag ons van almal rondom ons om ook te raai, en vertel ons vir hulle sulke dinge soos dis nou ‘die wil van die Here’ vir hulle lewens.

 

Kan ons nie dan maar eerder reguit sê, oor die Bybel, dat ons nie weet nie? Dat ons niks weet nie? Eerder as wat ons so in sirkels praat? Want as ek moet raai dan raai ek dat DIT die groot rede is agter die stroom mensies wat jaarliks by die deure uit beweeg om nooit weer terug te keer nie. Want wie op aarde wil werk saam met mense vir wie dit vandag sus en more so is? Wat reëls maak en breek asof dit ou pare skoene is wat weggegooi word en met nuwes vervang word?

 

Ja, wie weet, miskien kan ons dan eendag, as ons uiteindelik bietjie besluit het wat presies ons oor die Bybel glo, dan kan ons net miskien dalk ook groter duidelikheid beginne kry oor dinge soos die Belhar belydenis en homoseksualiteit. Erh, want ek reken as ons ’n duidelike beleid oor die Bybel het, dan het ons darem ’n soort van ’n basis en vertrekpunt vanwaar almal kan redeneer, dan nie?

2 responses to Vaste beleid oor die Bybel broodnodig vir die NG kerk se oorlewing

  1. Die NG Kerk het ‘n duidelike beleid oor die Bybel. Gaan lees dit by: http://www.ngkerkwynberg.co.za/skrifgesag.htm

    • Dankie vir die lees en kommentaar. Het dit al voorheen gelees dankie. Dit bly vir my maar redelik onduidelik. Dit se basies die Bybel het soms gesag en soms nie. Party plekke meer as ander. Maar wat beteken dit? Dit spesifiseer nie verder nie. Se net party dele het meer gesag, ander minder. Vir my is dit onduidelik.

Add Comment RegisterLeave a reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>