Profile photo of Barend

by

.

January 10, 2013 in Uncategorized

Rassisme. Dit is deel van die lewe. Soms is dit blatant. Soms is dit subtiel. Maar dit sal altyd daar wees. Dit is nog deel van Suid-Afrika. En dit sal altyd wees.

 

Dit is interessant dat, toe die Dooie See geskrifte gedurende die 20ste eeu ontdek was, dat historici skielik net dieper en dieper onder die indruk gekom het dat daar nie waarlik, in die tyd van Jesus, iets soos ‘die Jode’ bestaan het, as ’n groep mense wat in meeste opsigte homogeen is nie. En so was dit waarskynlik met die hele ontstaan van die ‘Joodse’ beskawing. Net soos die Boerenasie, was die Jode ook saamgeflans uit verskillende groepe mense.

 

Ons sê so maklik ‘die witmense’ dit of ‘die swart mense’ dat in hierdie land. Ek het dit vandag gelees op me. Schutte se blog en ook gehoor op straat.

 

Dit is dom. Dit is gewoon dom om mense op grond van ras te tipeer. Toe Murray sy skildery oor president Zuma gemaak het, het dit gewoon niks met ras te doen gehad nie. President Zuma was ‘gekleur’ in ’n kombinasie van die tipiese kleure van revolusionêre kommunisme. En die boodskap was ondubbelsinnig. Sedert al die bohaai oor Murray se skildery, het die president net meer en meer omstrede geword, soos die onthullings oor die miljoene rande vir die behuising in Nkandla bekend geword het . . .

 

En alles word tussenin ingekleur met die kleure van die revolusie. Daar word selfs gepraat van die ‘tweede fase’ – dít is die taal waarmee te graag gespeel word. Maar ons kies ’n suiwer kapitalis, een van die mees rykste mense in Afrika, as adjunkpresident.

 

En dan moedig ons boikotte aan teen ons eie land se produkte . . .

 

Dit is gewoon net onwaar dat dit uitsluitlik blankes is wat krities is teenoor die president se seksuele lewensstyl. Laat ons nie vergeet nie dat die oorgrote meerderheid van Suid-Afrika se mense is diep godsdienstig. En baie, baie van hulle oor die kleurgrens heen is boonop voorstanders van monogamie. En die president het nou maar eenmaal vir groot getalle mense die grens oorgesteek met al die buite egtelike verhoudinge.

 

Miskien moet ek hierdie saak in meer eenvoudiger, meer duideliker terme stel. Het enige mens al ooit Suid-Afrika se rasprobleem opgelos deur gruwelik te stereotipeer? Deur te sê ‘die wittes’ dit en ‘die Indiers’ dat en ‘die Kleurling’ sus en ‘die swart mense’ só? Nee. Niemand het dit nog ooit opgelos gekry nie. Nee inteendeel, dit raak elke keer net meer en meer omstrede as daar alweer iemand is wat op rekord gaan en veralgemenings oor rasgroepe maak. Die president het self in hierdie strik getrap met die opmerkings oor honde. Die president is deur talle swart Suid-Afrikaners gekritiseer vir sy opmerkings.

 

Maar miskien is dit ook maar nodig dat hierdie tipe dinge gebeur. As hierdie tipe ding in die media afspeel, dan kan dit alle mense aansteek om meer sensitief te wees in hul daaglikse omgang met andere, maar bowenal om hul eie denke in kritiese oënskou te neem.

2 responses to .

  1. Hello Barend

    Goeie artikel, en ek stem al die pad saam, behalwe dat ek nie dink rassisme is “deel van die lewe”, onvermydelik, en sal “altyd daar wees” nie.

    Rassisme is grootliks ‘n resultaat van kolonialisme en daarom is dit veral ‘n probleem in die ou kolonies en ook in die groot koloniale moonthede. Buite hierdie lande bestaan rassime skaars.

    In Suid-Afrika is rassisme ongelukkig diepgesetel in hoe mense dink (selfs mense wat mensliewend teenoor ander rasse is), en daarom kan dit in SA so onvermydelik en fundamenteel lyk.

    Mens moet egter nie die vyand (rassisme) ekstra mag gee deur dit as onoorkomelik te beskryf nie. Groot vordering is al teen rassisme gemaak, en net soos wat homofobie aan die uitsterf is, kan rassisme ook oorwin word.

Add Comment RegisterLeave a reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>