Profile photo of Barend

by

Twyfel oor die hemel al bely ek dit (deel 2)

November 25, 2012 in Uncategorized

Ek het die anderdag so ’n hele lang stuk geskryf oor die hemel. Oor hoe ek twyfel oor of die hemel bestaan as ’n fisiese plek en dat ek eerder dink die hemel is ’n plek in die harte van mense. En ek het in daardie stuk verwys na die evangelie van Lukas, waar Jesus na bewering vir die een man wat langs Hom aan die kruis gehang het gesê het “ …vandag sal jy saam met My in die Paradys wees”.

 

Nou so kry ek toe ’n bevlieging en gaan lees weer vir ’n slaggie uit die ‘Evangelie van Thomas’. Dit is een van die verskeie nie-gekanoniseerde evangelies. Dit verskil veral in een opsig van die vier gekanoniseerde evangelies in die opsig dat dit nie in narratief styl is nie, maar eerder ’n versameling spreuke bevat wat aan Jesus toegedig word.

 

Daar bestaan wel ’n Afrikaanse vertaling van die ‘evangelie van Thomas’ maar die vertaling wat ek oor beskik is ongelukkig in Engels, maar die sêding (saying) wat ek wil aanhaal is nogtans pragtig, selfs in Engels. Die evangelie van Thomas is natuurlik ook anders as die gekanoniseerde evangelies in die opsig dat dit nie in hoofstukke en verse opgedeel word nie, maar dat elke sêding numeries op mekaar volg. Op ’n manier herinner die evangelie van Thomas dus veel eerder aan die Qur’an, maar veral aan die wysheidsliteratuur, spesifiek kan ek noem die boek Spreuke. ’n Mens kan dit binne sowel as buite die konteks probeer lees, maar die lees binne konteks is natuurlik altyd baie meer opwindend, hoewel ’n leesaksie buite die konteks ook sy eie ‘thrills’ kan he.

 

Maar nietemin, kyk net na hierdie ongelooflike uitspraak oor die hemel en die ‘Koninkryk van God’. Dit is geneem uit die boek “Beyond Belief. The Secret Gospel of Thomas” van Elaine Pagels en die bladsy is ongenommer (soos wat antieke geskrifte ook ongenommer was). Die betrokke sêding word gelys as nommer 3:

 

Jesus said, “If your leaders say to you, ‘Look, the Kingdom is in heaven,’ then the birds of heaven will precede you. If they say to you, ‘It is in the sea,’ then the fish will precede you. Rather, the Kingdom is inside you and outside you. When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are poverty.

 

Ek het al gelees dat die evangelie van Thomas een van die heel oudste evangelies is. Dit is ouer selfs as die vier gekanoniseerde evangelies. Ek vind dit fassinerend.

Add Comment RegisterLeave a reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>