Hoop elkeen se 2013 is besonders

December 31, 2012 in Uncategorized

Ek dink enige mens se antwoord oor 2013 en Christenskap verg van elke individu om daaroor self te dink. Ander se gevolgtrekkings het die potensiaal om te lei tot totale wanopvattings, gedeeltelik waar, of ‘n soeke in die regte rigting wat jou laat dink oor mens se eie  ervaring wat jou eie hier-en-nou vraagstukke aanspreek. Die kruks van my redenasie is elkeen se eie gevolgtrekkings, opinies, redenasies is ontsaglik belangrik. Elkeen se unieke lewenspad sal tog met nabetragting rigting vir die persoon se toekoms beskryf. Elke mens het elke dag van sy  lewe die kans om sy eie  lewens verhaal te skryf. Die onderbou van daai verhaal is jou eie waardes en sienings oor spiritualisme. Nou is ons elkeen se vraag aan onsself – wat as dit die laaste bladsy van ons verhaal is? Dis soos die ‘’dipstick’’ van ʼn kar, wat  jou huige geestesgesondheid en welstand meet .

Met waar ek ʼn paar jaar terug suksesvolle spanbou gefasiliteer het waar die fokus was op insig deur nabetragting en langtermyn gesagsverandering indien nodig. Netso is elkeen van ons se vermoë direk gekoppel aan selfinsig oor Christenskap en die ‘’wil’’ om te kan verander. Elke dag se insidente is dus daar om ons te help aanpas en volhard met ander gedrag (start/ stop van gedrag). Die ope vraag is aan ons almal – kan mense verander? (Ten goede, waar jy verbeter – nie waar jy wel verander deur slegter te word nie)   Die realiteit en navorsing bevind mense hou nie van verandering nie. Nou kan mense dink wat het dit met Christenskap en jou toekoms te doen. Alles, want sal ons teenstrydig met ons natuur kan aanpas by 2013 se uitdagings? Om aan te pas by ons unieke insidente op grond van geestelike insig benodig vir 2013 se uitdagings?  Dan moet jy bedag wees dat ons hou van ons ‘’comfort zones’’ en sal selfs skriftuurlik rasionaliseer net om nie aan te pas nie.

Basis opleiding

In fietsry verwys hulle basis oefening. Dit beteken jy gaan nie ʼn maand oefen net om die volgende maand ʼn hoogs presterende pro te raak nie. Jy moet jare intens ry wat jou basis vorm om stadig te vorder. Na aanvanklike belangstelling (uninformed optimism) en behoefte om te vorder volg jy later unieke programme vir jou unieke behoeftes en eienskappe. Vir my beteken dit die Bybel is die belangrikste 50% van jou storie en jou belangrikste fondament. Die volgende 50 % is ons eie unieke lewenspad met ons besluite en situasionele reaksies. Waar en hoe  uitverkiesing en heiligmaking werk is ver bo my begrip, maar hou my nederig want ek is uit en uit ʼn volger in wese en nie ʼn leier nie. Dan is dit juis met geestelike insig en rigting vir my makliker want dis onmoontlik vir enige mense om die leier te wees met eie behoeftes en ʼn eie  ‘’wil’’.  Dis die langpad van ons lewens waarop meeste van ons is met die Bybel as rigting en ons eie gedrag fasiliteer deur die Here se leiding. Die kortpad is wel daar om soos Jesus se mede-gekruisigde met een belydenis vergewing van sondes te verkry. Maar dan as jy dit kry hoe rig dit jou toekoms?

Katkisasie

Ek was een van daai klomp jong mense wat nog Woensdae en Sondae by ons Gereformeerde kerk klas gehad het. Woensdae moes ons gedeeltes uit die boek ‘’Ken en Vertou’’ woord vir woord resiteer in ʼn ry af (en Sondae uit die Psalm liedere boekie). Vir my is om sinne te herhaal soos om onvoorbereid of soosʼn  idioot te lyk. Maar gelukkig sien Ds Steenkamp binne die eerste probeerslae ek moet die woordelikse herhaal los, en net my eie begrip verwoord. Toe kon ek in minder as die helfte tyd voorberei en net met begrip lees waarna ek my begrip kon verwoord. Toe verander die katkisasie dadelik na lekker, en die dryfings daarna by die laerskool net oorkant die pad verander my Woensdae toe van stresvol na my beste dag. My lewensles was dat ander se sienings gaan daaroor of dit begrip is wat jou eie insig uitbou en verklaar . Ander se beskrywing oor vraagstukke en hulle  verduidelikings is interessant,  maar die ware betekenis is die belangrike leerpunte vir jouself wat in dade omskakel.

Wees eerlik met jouself oor jou lewensfilosofie en kern van jou menswees

Ek is so ruk terug na Riaan de Jongh se verjaarsdag en o.a word die Belhar belydenis bespreek. Die kort storie is elkeen het netso belydenis. Jou eie belydenis hoef nie lank te wees nie en is uniek tot jou omstandighede. Jou eie belydenis is anders as ʼn gebed want dit gaan oor jou persoonlike denke en gevolglik oor mens se eie verhouding met die Here. Jou eie belydenis verwoord jou siening van hoe jy die dag se uitdagings verwoord saam met jou geestelike oortuigings. Glo jy dus niks van Die Bybel nie, sê jy juis ook iets. Aan die ander kant  verwoord ELKEEN van ons die kern van wat jy glo (en dis nie noodwendig teologies ingewikkeld nie. Ek voel gemaklik met 2 of 3 geloofoortuigings wat kort- kort fokus verander).  Die klem lê nie op teologies omvangryk en vol korrekte woorde nie, maar op kort bondige waarhede waarin mens self glo. Verder voel ek ook die Bybel kan of gaan oor massas inligting, en alhoewel goed, moet jy jou eie begrip verwoord met jou eie denke en gedrag wat opsom wat jou begrip is van die huidige situasies.

Die grap lui mos : Wat kry jy as jy ʼn NG persoon kruis met ʼn Jehova getuie?  ʼn Persoon wat van deur tot deur loop maar dan niks sê nie. Ek val ook meestal in die kategorie van meestal niks sê nie maar dis ʼn klein insig oor my, waaroor dit wel gaan is mens se eie geestelike ‘’self talk’’ en as mens bly inligting tap sal jy bly ontwikkel.

Het ek dus ʼn algemene betekenis aangaande die betekenis van Christenskap en 2013? Beslis nie. Elkeen se eie unieke storie of situasie verleen hom daartoe om self daaroor te dink en permanensie van antwoorde sal myns insiens verander  en aanpas. Wees vir 2013 baie duidelik wat jy graag wil hê, en laat dit met jou dade belyn wees.  Laat 2013 se doelwitte vir elkeen van ons waar word!

Add Comment RegisterLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>